ТОМУУ, ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧЛӨЛИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

%d3%a9%d1%8b%d0%bc%d0%bc

Хүүхдийн амбулатори нь 2016 оны 11 дүгээр сард давхардсан тоогоор 0-16 насны нийт 3737 хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд хүүхдийн үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн байна. 10 дугаар сартай харьцуулахад үзлэг 710 хүүхдээр нэмэгдсэн байна. Нийт хүүхдийн эмчийн үзлэгт 569 хүүхэд эмчид үзүүлснээс 70 хувь нь томуу томуу төст өвчлөлийн шинж, тэмдэгтэй байна. Эрүүл мэндийн төвийн даргын тушаалаар томуу, томуу төст өвчний бэлэн байдлыг ханган ажиллаж байна.

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

%d3%a9

Leave a Reply

  • Facebook