ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭГ ДҮГНЭН БАТАЛГААЖУУЛЛАА

Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Менежерийн болон төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”, “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, гэрээний биелэлтийг дүгнэх аргачлал”-ын хүрээнд Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсүүдийн үр дүнгийн гэрээг дүгнэж байна. Дэд бүтэц тохижилтын хэлтэс, Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Цэргийн штабын ажилтан албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээг Засаг даргын Тамгын газрын дарга А.Дамцагдорж баталгаажуулж дүгнэлээ.

_dsc9434 _dsc9437 _dsc9443 _dsc9449 _dsc9482 _dsc9484

Leave a Reply

  • Facebook