ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДИЙН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН АЖЛЫГ ДҮГНЭЖ БАЙНА

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/734 тоот захирамж гарсан. Энэ захирамжийн  дагуу Засаг даргын Тамгын газар, ДЭМТ-ийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг дүүргийн Засаг дарга, Эрүүл мэндийн төвийн дарга, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хооронд байгуулсан 2016 оны гүйцэтгэлийн гэрээг 12 дугаар сарын 15,16-ны өдрүүдэд дүгнэж байна.

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

Leave a Reply

  • Facebook