НИЙТИЙН ЭРГҮҮЛҮҮД АЖЛАА ДҮГНЭЛЭЭ

Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хорооны сайн дурын нийтийн эргүүлүүд болон ГХУСАСЗ-ийн ээлжит хурал хуралдаж алдаа оноо, ахиц дэвшилттэй талаа үнэлж дүгнэлээ. Иргэд оршин суугчдын идэвх санаачлагад суурилсан хяналтыг бий болгож, аюулгүй орчинг бүрдүүлэх, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор иргэдээс сайн дураар ажиллаж байгаа  Гудамжны Нийтийн Эргүүлүүддээ хорооны нийт иргэдийн өмнөөс сайн сайхныг хүсье. 16 дугаар хороо Амар тайван байна.
Иргэний танхим

Leave a Reply

  • Facebook