ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ХҮЛЭЭЛГИЙН ТАНХИМЫН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ 55 ХУВЬТАЙ БАЙНА.

 

Дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг иргэдэд ээлтэй, таатай орчинд үзүүлэхээр  Эрүүл мэндийн төвийн төв салбарын 1-3 дугаар  давхрын хүлээлгийн танхимыг тохижуулж байгаа юм. Гүйцэтгэгчээр “Сант булаг” ХХК ажиллаж, ажлын явц 55 хувьтай байна.

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

 

 

Leave a Reply

  • Facebook