ИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 222 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГ ХҮҮХДҮҮДЭЭ БҮРТГЭЛЭЭ

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 17 дугаар хороонд баригдсан 180 хүүхдийн суудалтай 140 дүгээр бага сургууль, 120 хүүхдийн ортой 222 дугаар цэцэрлэгийн  цогцолборын барилгыг ашиглалтад хүлээн авсан.  2016-2017 оны хичээлийн жилийн  бүртгэлээ 2016 оны  12 дугаар  сарын 19-21 ний өдрүүдэд зохион байгуулж 185 хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсрол олгохоор бүртгээд байна. Тус хороо нь цэцэрлэгийн насны 1560 гаруй хүүхэдтэйгээс 103, 174 дүгээр цэцэрлэгүүд нийт 420 гаруй хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшиж байгаа юм.

НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

Leave a Reply

  • Facebook