ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЭЛТСҮҮД ХИЙЖ, ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ОНЦЛОГ АЖЛУУДАА ТАНИЛЦУУЛАВ

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын  2016 оны Ажлын тайлангийн хурлын үеэр Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсүүд 2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан,  танилцуулга, хийсэн онцлог ажил, зөвлөмж, ажлын зураглалаараа  танилцуулга-үзэсгэлэн гаргалаа.  Дүүргийн Засаг дарга Ж.Эрдэнэбат, Засаг даргын Тамгын газрын дарга А.Дамцагдорж болон тайлангийн хуралд ирсэн төрийн албан хаагчид Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсүүдийн  гаргасан “тайлан-үзэсгэлэн”-г үзэж сонирхсон юм.

 

 

 

 

Leave a Reply

  • Facebook