БАТЛАН ХАМГААЛАХ БАГЦ ХУУЛИЙГ СУРТАЛЧЛАХ САМБАРЫГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

Батлан хамгаалах багц хуулиудыг сурталчлах мэдээллийн самбарыг хороодын ажлын албадад хүлээлгэн өглөө.  Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын бүртгэл явуулах ажлын хүрээнд энэхүү ажлыг зохион байгууллаа. Чингэлтэй дүүргийн 1-19 хороодод энэхүү самбар байрших бөгөөд батлан хамгаалах багц хуулийн талаарх мэдээллийг иргэд авах боломжтой юм.

ЦЭРГИЙН ШТАБ


Leave a Reply

  • Facebook