“НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-НИЙ ТАНХИМ ЦАЙНЫ ЦАГААР ИРГЭДЭД ҮЙЛЧИЛЖ БАЙНА

Хүйтний эрч нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан дүүргийн “Нэг цонхны үйлчилгээ”-гээр үйлчлүүлж буй иргэд цайны цагаар удаан хугацаагаар гадаа хүлээж өвчин эмгэг тусахаас урьдчилан сэргийлж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд чирэгдэлгүй хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор “Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний танхимын цагийн хуваарьт өөрчлөлт орууллаа. Тиймээс 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2017 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр хүртэл “Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний танхим иргэдэд цайны цаг харгалзахгүй үйлчилж ажиллахаар боллоо.

Leave a Reply

  • Facebook