ШИНЭ ЖИЛИЙН БАЯРЫН ӨДРҮҮДЭД АЖИЛЛАХ ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮР ТОМИЛЖ, ҮҮРЭГ ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ

Дүүргийн Онцгой комиссын даргын 2016 оны “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж, үүрэг гүйцэтгүүлэх тухай” 26 дугаар тушаал, Засаг даргын Тамгын газрын даргын “Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай” А/411 дугаар тушаалаар Шинэ жилийн баярын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь баталсан.

Засаг даргын Тамгын газрын дарга А.Дамцагдорж Тамгын газрын хариуцлагатай жижүүрээр томилогдсон албан хаагчдад шаардлагатай нөхцөлд ажиллах ажлын үүрэг чиглэл өгч, чиг үүргийн дагуу холбогдох байгууллагуудтай уялдаж ажиллах зэрэг тодорхой үүрэг даалгаврууд өглөө.

Leave a Reply

  • Facebook