ДҮҮРЭГТ 2013-2016 ОНД ХЭРЭГЖСЭН ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙГ ДҮГНЭЛЭЭ

Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид ээлжит хуралдаанаа хийлээ. Тус хуралдаанд Засаг даргынТамгын газрын Захиргаа хуулийн хэлтсийн дарга О.Нямбат, Эдийн засаг, төлөвлөлт, хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга С.Янжинхорлоо, Худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга Д.Булган нар оролцов.   2014-2016 онд хэрэгжсэн Иргэний оролцоог дэмжих, Хүний нөөцийн хөгжил, Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих дүүргийн дэд хөтөлбөр, Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрүүд мөн 2013-2016 онд хэрэгжсэн Ахуй үйлчилгээг дэмжих дүүргийн дэд хөтөлбөрүүдийг тайлагнаж хурлаар “Бүрэн хангалттай” гэж үнэллээ. Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга Ц.Алтанцацрал 2016 оны тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг танилцуулсанаас гадна Намын бүлгүүдийн ажиллах журмыг танилцуулж Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор батлууллаа

Leave a Reply

  • Facebook