Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын бүртгэл 24.6 хувийн хамралттай байна.

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/853, дүүргийн Засаг даргын А/797 дугаар захирамжийн дагуу Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын 2017 оны бүртгэл 1 дүгээр сарын 4-нөөс эхлэн явагдаж байгаа бөгөөд 1 дүг ээр сарын 8-ны байдлаар бүртгэлийн явц 24,6 хувийн хамралттай байна.

Цэргийн бүртгэл 1 дүгээр сарын 20-ныг дуустал явагдах тул үлдэж байгаа хугацаанд бүртгэлдээ хамрагдан Иргэний цэргийн үүргээ биелүүлэхийг нийт эрчүүддээ уриалж байна.

 

ЦЭРГИЙН ШТАБ

Leave a Reply

  • Facebook