МЭДҮҮЛЭГ ГАРГАГЧДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Авлигатай тэмцэх газраас мэдүүлэг гаргагчдад зориулсан сургалтыг Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх хэлтэс албадын дарга нарт зохион явууллаа. Сургалтад Хувийн ашиг сонирхлын болон Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргадаг хэлтэс албадын дарга нар хамрагдлаа. Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга А.Дамцагдорж сургалтыг нээн үг хэлсэн бол сургалтыг Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт дүн шинжилгээний хэлтсийн комиссар Ц.Баасандэлгэр удирдан явуулсан юм. 

Leave a Reply

  • Facebook