2016 оны 12 сарын 05 өдөр Дугаар А/783 Улаанбаатар хот Үрчлүүлэх тухай

2016 оны 12 сарын 05 өдөр                                          Дугаар А/783                                                        Улаанбаатар хот

Үрчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж,түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.7, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус дүүргийн 7 дугаар хороо, Хувьсгалчид Г-12 дугаар гудамж 197 тоотод оршин суугч 2016 оны 05 дугаар сарын 05-нд төрсөн эмэгтэй, Балжиннямсүрэнгийн Сэцэнгоо /УЦ16250582/-г өвөг эцэг Зуутраг ургийн овогтой Жанагийн Мөнхбаатарын гэр бүлд үрчлүүлсүгэй.

2. Дээрх үрчлэлтийг холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу бүртгэлийн мэдээллийн санд бүртгэл хөтлөн ажиллахыг Улсын бүртгэлийн хэлтэс /М.Ганчимэг/-т үүрэг болгосугай.

3. Хүүхэд үрчлэгдсэний дараах хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлж ажиллахыг Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв /А.Ганбат/-д үүрэг болгосугай.

4. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар /А.Дамцагдорж/-т даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА                                                 Ж.ЭРДЭНЭБАТ

Leave a Reply

  • Facebook