БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН НЭГДСЭН ХУРАЛ БОЛЛОО

Чингэлтэй дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн нэгдсэн хурал боллоо. Хурлаар 2017 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, үр дүнгийн гэрээг батлуулах, шинэчлэлийн жилийн хүрээнд холбогдох хууль журмуудад санал өгөх, хэлтсийн дотоод үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, шинээр төлөвлөн зохион байгуулах ажил үүргийн талаар хэлэлцлээ. Мөн албан хаагч нарт 2017 оны анхны үүрэг даалгаврыг өгч, үүрэг даалгаврын биелэлтийг хугацаанд нь ирүүлээгүй албан хаагч нарт хариуцлага тооцон ажиллах болохыг хэлтсийн дарга мэдэгдлээ.

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ ДЭХ БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС

 

Leave a Reply

  • Facebook