“МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАГ” БОЛЛОО

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын  14 хоног тутмын Баасан гарагт хийдэг ээлжит  “Мэдээллийн цаг” боллоо.  Мэдээллийн цагийн эхэнд Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц оронд тоотой холбоотой дүүргийн Засаг даргын захирамжийг Засаг даргын Тамгын газрын дарга А.Дамцагдорж танилцуулав. Мөн цаг үеийн холбогдолтой мэдээлэл өгсөн. Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга О.Нямбат Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсүүдийн бүтэц, орон тоотой холбоотой Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарын захирамж, тушаалуудын талаар  танилцуулга мэдээлэл хийлээ.

Leave a Reply

  • Facebook