ШАЛГАН,ЗӨВЛӨХ АЖЛЫН ХЭСЭГ АЖИЛЛАЛАА

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Ү.Ганболдоор ахлуулсан Шалган, зөвлөх ажлын хэсгийнхэн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт 2017 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдөр ажиллалаа. Тус ажлын хэсгийнхэн дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсүүдийн 2016 онд хийж,  санаачлан хэрэгжүүлсэн онцлог ажлуудаасаа гаргасан тайлан-үзэсгэлэн үзсэн. Мөн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсүүдийн 2016 оны хийсэн ажлуудтай танилцаж, зөвлөмж өгч ажиллалаа.

Leave a Reply

  • Facebook