ХҮҮХДИЙН АМБУЛАТОРИТ “357069” УТСААР ЦАГ АВАХ БОЛОМЖ БҮРДЛЭЭ

Хүүхдийн амбулатори нь иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, чирэгдэл, хүлээгдлийг бууруулахад онцгой анхааран ажиллаж байна.

Хүлээгдлийг бууруулах зорилгоор иргэд, үйлчлүүлэгчид ажлын өдөр 14.00-16.00 цагийн хооронд “357069” дугаарын утсаар цахим бүртгэлийн ажилтантай холбогдон үйлчлүүлэх кабинетийн цаг авах боломжтой болсон. Утсаар цаг авсан тохиолдолд үзүүлэх цагаасаа 20 минутын өмнө Хүүхдийн амбулаторит хүрэлцэн ирж үзлэгийн цагаа баталгаажуулах шаардлагатайг анхаарна уу.

Хүүхдийн амбулатори

 

Leave a Reply

  • Facebook