ҮР ДҮНГИЙН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга Ж.Эрдэнэбат өнөөдөр орлогч дарга болон дэргэдэх хэлтэс албадын дарга нартай үр дүнгийн гэрээ болон үйл ажиллагааны гэрээ байгууллаа. Төсвийн тухай хуулийн 40.1 дүгээр зүйлийн дагуу Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь Төсвийн 2 орлогч даргатай Гүйцэтгэлийн гэрээ, 10 шууд захирагчтай Үр дүнгийн гэрээ, Төсвийн 12 шууд захирагчтай Менежерийн үйл ажиллагааны гэрээ байгуулан гарын үсэг зуран баталгаажууллаа.


 

Leave a Reply

  • Facebook