ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нь хүнсний сүлжээний өөрт хамаарах үе шат бүрд дотоодын хяналтыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хууль тогтоомж болон мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх зорилгоор Чингэлтэй дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу “Хүнсний үйлдвэрийн барилга байгууламжид тавигдах шаардлага” сэдэвт сургалтыг “Жүр үр” ХХК-ийн Хаус салбарын кремтэй бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн 42 ажилтанд 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр үйлдвэрийн ажлын байран дээр зохион байгууллаа.

“Хүнсний үйлдвэрийн барилга байгууламжид тавигдах шаардлага” видео хичээл, Засгийн газрын 157 тоот тогтоолоор баталсан “Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч дотоод хяналт хэрэгжүүлэх үлгэрчилсэн журам” сэдвээр сургалтыг зохион байгуулж, шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийг хэрхэн арилгах талаар ярилцлага хийн, дотоод хяналтыг чангатгах талаар зөвлөмж өгч ажиллаа.

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

 

Leave a Reply

  • Facebook