СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧ БОЛОН ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ДАРГА НАРТАЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

Төсвийн тухай хуулийн 40.1 дүгээр зүйлийн дагуу Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Ж.Эрдэнэбат 26 сургуулийн захирал, 54 цэцэрлэгийн эрхлэгч нартай Үр дүнгийн гэрээ байгууллаа. Мөн 16 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга нартай Гүйцэтгэлийн гурвалсан гэрээг байгуулж гарын үсэг зурж баталгаажуулсан юм.

 

Leave a Reply

  • Facebook