ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙГ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ДУНД ТАНИЛЦУУЛЖ,ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дүүргийн хэмжээнд 2017-2020 онд хэрэгжих дэд хөтөлбөрүүдийн төслийг  “Нийтийн сонсголын хууль”-ийн дагуу дүүргийн сургууль, цэцэрлэг, Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд хороодын “Иргэний  танхим”-уудаар дамжуулан дүүргийн иргэдийг хамруулан зохион байгууллаа.

“Чингэлтэйн боловсрол” – 12 сургууль, 24 цэцэрлэгийн 37 захирал, эрхлэгч

“Эрүүл мэнд 2020”- 5 өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 74 эмч, сувилагч

“Жаргалтай гэр бүл”- 1,2,3 дугаар хороодын 42 иргэн

“Хотын иргэн хотын соёл”- 1,2,3 дугаар хороодын 42 иргэн

“Хамтдаа хөгжье”- 4,5,6 дугаар хороодын 38 иргэн

“Чингэлтэйд үйлдвэрлэв”- төрийн бус байгууллагын 12 гишүүн, бизнес инкубатор төвийн 6 бойжигч

“Ногоон дүүрэг”- 15,16 дугаар  хороодын 48 иргэн

“Гамшиг осол, гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх” – 13,14 дүгээр хороодын 53 иргэнийг хамруулан зохион байгууллаа.

Leave a Reply

  • Facebook