ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН НИЙГМИЙН АЖИЛТНУУДАД ЧАДВАРЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

“Эрүүл мэндийг дэмжих жил”- ийн хүрээнд дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн НЭМС-ийн Зан үйл нийгмийн эрүүл мэндийн тэнхимтэй хамтран  Эрүүл мэндийн төв, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эрүүл мэндийн нийгмийн  18 ажилтныг 2 өдрийн чадваржуулах сургалтад хамрууллаа.  “Эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтны үндсэн үүрэг”, “Ахмад настан”-тай ажиллах нийгмийн ажил үйлчилгээ сэдвээр онолын мэдлэг олгож дасгал дэрэ ажиллаж мэдлэгээ баталгаажуулав. “Эрүүл мэндийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд ахмад насны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр олон ажил  хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна.

НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

 

Leave a Reply

  • Facebook