ДҮҮРГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИД “БОГЦТОЙ ХУДАЛДАА” ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Дүүргийн жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих “Бизнес инкубатор төв”-өөс зохион байгуулж байгаа” Богцтой худалдаа 2017” үзэсгэлэн худалдаанд нийт 25 үйлдвэрлэгч идэвхтэй оролцож байна. Төлөвлөгөөний дагуу одоогоор долоон байгууллагад үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчлан, худалдан борлуулжээ. Уг  худалдаа нь 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийг хүртэл  зохион байгуулагдана.

Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс

 

Leave a Reply

  • Facebook