БАЯРЫН ӨДРҮҮДЭД ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮР АЖИЛЛАНА

Сар шинийн баярын өдрүүдэд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг батлан гаргалаа. Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3 дахь хэсэг, Дүүргийн Онцгой Комиссын даргын 2017 оны “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн үүрэг гүйцэтгүүлэх тухай” 04 дүгээр тушаалыг үндэслэн хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулна.

Leave a Reply

  • Facebook