БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ХАМТ ОЛОН АЖИЛ ҮЙЛСЭЭРЭЭ МАНЛАЙЛЛАА

Чингэлтэй дүүргийн бүртгэлийн хэлтэс 2016 онд нийслэлийн дүүргийн бүртгэлийн хэлтсүүдээс гуравдугаар байрт шалгарчээ. Монгол Улсын иргэнд суурилсан төрийн бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоогоор удирдлага, ёс зүй, эв нэгдлийг эрхэмлэн төрийн ой санамжийг үнэн зөв шударгаар бий болгохоор бүртгэн хадгалж, хамгаалан, төр, иргэн, хувийн хэвшилд түргэн шуурхай үйлчлэх үйлсэд нийслэлийн дүүргийн бүртгэлийн хэлтсүүдийг 2016 онд манлайлан, хуулиар хүлээсэн үүргээ нэр төртэй гүйцэтгэсэнд гуравдугаар байр эзэлсэнд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас батламж гардуулжээ.

Leave a Reply

  • Facebook