САР ШИНИЙН БАЯРЫН ӨДРҮҮДЭД АЖИЛЛАХ ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮРҮҮДЭД ҮҮРЭГ ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3 дахь хэсэг, Дүүргийн Онцгой Комиссын даргын 2017 оны “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн үүрэг гүйцэтгүүлэх тухай” 04 дүгээр тушаалыг үндэслэн хариуцлагатай жижүүр томилсон. Баярын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай жижүүр хийх албан хаагчдад Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга О.Нямбат үүрэг чиглэл өглөө. 

Leave a Reply

  • Facebook