“НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-НИЙ ТАНХИМЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО

Чингэлтэй дүүргийн “Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний танхимын үйлчилгээний зохион байгуулалтад өөрчлөлт орлоо. Татварын нэг цэгийн үйлчилгээний тасаг шилжсэнтэй холбоотой иргэдэд үйлчлэх үйлчилгээнд өөрчлөлт орлоо.

Нэг цэгийн үйлчилгээний танхимын:

1,2 дугаар цонхонд– Улсын хяналтын байцаагч, Бүртгэлийн ахлах мэргэжилтэн

3,4 дүгээр цонхонд – Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэл

5-8 дугаар цонхонд – Иргэний бүртгэл

10 дугаар цонхонд – Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтэс

11 дугаар цонхонд – Кадастрын зураглал

12 дугаар цонхонд – Татварын хэлтэс /авто машины/

13 дугаар цонхонд – Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс

14 дугаар цонхонд – “ЛББ” даатгалын зуучлалын үйлчилгээг иргэдэд тус тус үзүүлж байна.

“Нэг цонхны үйлчилгээ” нь 3 дугаар сарыг дуустал цайны цагаар хаалгаа барилгүй иргэдэд заавар зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.

 

Leave a Reply

  • Facebook