ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ҮЙЛЧИЛЖ БАЙНА    

Бүртгэлийн үйлчилгээг иргэдэд нэг цонхноос түргэн шуурхай үзүүлэхийн тулд байршлаа сольж Чингэлтэй дүүргийн “НЭГ ЦОНХ”-ны баруун талд эд хөрөнгө болон иргэний бүртгэлийн үйлчилгээг нэг дор төвлөрүүлж иргэдэд үйлчилж байна. Иргэн та эд хөрөнгийн үйлчилгээг “НЭГ ЦОНХ”-ны 1, 2-р цонхноос, зөрчилтэй болон иргэний цахим үнэмлэхээ хаяж, үрэгдүүлсэн тохиолдолд  3, 4-р  цонхноос мөн иргэний бүртгэлийн бусад үйлчилгээ, гадаад паспортын сунгалтын үйлчилгээг 5, 6, 7, 8 дугаартай цонхноос авна уу.

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС

Leave a Reply

  • Facebook