СОШИАЛ МЕДИА МАРКЕТИНГИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Чингэлтэй дүүргийн 25 жилийн ойн хүрээнд жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих  Бизнес инкубатор төвөөс  хувь хүний хөгжлийг дэмжих, Бизнес эрхлэгчдэд олон нийтийн цахим сүлжээг ашиглан борлуулалтын зах зээлээ өргөжүүлэх, онлайн зах зээл, хэрэглэгчдийн худалдан авах ажиллагааг тандан судалж маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулан үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэх зорилгоор  Сошиал медиа маркетингийн онолын болон практикийн мэдлэг олгох сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад 23 үйлдвэрлэгч хамрагдав.

Бизнес инкубатор төв

Leave a Reply

  • Facebook