ДАЛАН СУВГИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭГ ХИЙЖ БАЙНА

Чингэлтэй дүүргийн “Тохижилт үйлчилгээ” ХХК-ийн Иргэдийн бүлгийн 50 гаруй ажилчид 7-16 дугаар хороодын нутаг дэвсгэрт цэвэрлэгээ хийн ажиллаж байна. Ажилчид гуу жалга, далан сувгийн үүсмэл хог хаягдлыг цэвэрлэж тухай бүрд ачилт хийн төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэн ажиллаж байна. Нийт 297635 м2 талбайн 297,63 тн үүсмэл хог хаягдал цэвэрлэжээ.

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТЭС

 

Leave a Reply

  • Facebook