ОЛОН УЛСЫН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДӨР ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭЭЛЭЛ ӨГНӨ

Олон улсын хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах  өдөр буюу  2017 оны 03 дугаар сарын 15-нд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын “Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний танхимд аж ахуйн нэгж байгууллагууд, хэрэглэгчдээс санал, хүсэлт хүлээн авах үйл ажиллагааг зохион байгуулна. Энэ үеэр аж ахуйн нэгж байгууллага, хэрэглэгчдэд дүүргийн Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн дарга Б.Ганчимэг, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын улсын байцаагч Ц.Нацагдорж нар мэргэжил арга зүйн зөвлөмж, мэдээлэл өгч ажиллана.

 

 

Leave a Reply

  • Facebook