Чингэлтэй дүүргийн “7 дугаар хорооны гэрэлтүүлэг тавих” гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ЧД ХААА А 14/004 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

Leave a Reply

  • Facebook