Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороонд батлагдсан зургийн дагуу гэрэлтүүлэг тавих ажлын ЧД ХААА А14/007 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

Leave a Reply

  • Facebook