СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Татварын ерөнхий газрын дарга Л.Зориг, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд  нарын 2017 оны 03 дугаар сарын 14-ний  өдрийн 06/01-17/01 тоот Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах санамж бичиг, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны  өдрийн A/149 тоот Захирамжийн дагуу Татварын хэлтсээс сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтад “Алтжин бөмбөгөр” худалдааны төвийн хувиараа бизнес эрхлэгчид хамрагдсан бөгөөд  Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтсийн байцаагчид  мэдээлэл, зөвлөгөө өгөв.

Татварын хэлтэс

Leave a Reply

  • Facebook