АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ТАЛААР СУРГАЛТ БОЛЛОО

Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системийн тухай үндсэн ойлголт ба нөхөн бүрдүүлэлт хийх арга зүйн сургалт 2017 оны 3 сарын 28-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын архивч, бичиг хэргийн эрхлэгч нар Чингэлтэй дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн нийт албан хаагч нарт албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системийн E-DOC програмын тухай үндсэн ойлголт ба архивийн нөхөн бүрдүүлэлт хий арга зүйн сургалт зохион байгууллаа.

Leave a Reply

  • Facebook