БҮХ НИЙТИЙН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙЖ БАЙНА

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн А/4 тоот тушаал, дүүргийн Засаг даргын А/17  дугаар захирамжийн дагуу бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажлын Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ-аас зохион байгуулж байна. ЗДТГ-ын 7 хэлтэс, Засаг даргын дэргэдэх 17 хэлтэс, алба, 1-19 дүгээр хороо, сургууль, цэцэрлэгүүд, Сууц өмчлөгдийн холбоо, аж ахуйн нэгжүүд  их цэвэрлэгээнд оролцож байна. Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, “”Шинэ тосгон” төрийн бус байгууллага хяналт тавин ажиллаж байгаа юм. 2017 оны 04 дүгээр сарын 1-ний өдөр Засаг даргын Тамгын газрын дарга А.Дамцагдорж хог, хаягдал цэвэрлэж байгаатай газар дээр нь танилцлаа.

Leave a Reply

  • Facebook