СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд батлан хамгаалах хууль тогтоомж, цэргийн үүргийн биелэлт,  хэрэгжилтийг дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/19 дүгээр захирамжийн  дагуу шалгах бөгөөд нийт 12 байгууллага хамрагдах  юм. Энэхүү байгууллагуудын менежер, хүний нөөцийн ажилтнуудад  мэргэшил, арга зүйн сургалтыг Цэргийн штабаас зохион байгууллаа. Сургалтын төгсгөлд Засаг даргын Тамгын газрын дарга бөгөөд Цэрэг татлагын товчооны дарга А.Дамцагдорж ажил үүргийн уялдааг хангаж, харилцан хамтран ажиллах талаар үүрэг, чиглэл өгөв.

Цэргийн штаб

Leave a Reply

  • Facebook