“ХҮЧИРХИЙЛЛИЙГ ТАСЛАН ЗОГСООЁ” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЖ БАЙНА

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын  Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс хамтран “Хүчирхийллийг таслан зогсооё” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 7-ны өдөр 3 дугаар Хорооны “Иргэний танхим”-д зохион байгуулж байна.  Сургалт Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуультай холбоотой мэдээлэл, сурталчилгаа, Хүний аөгжил, хамгаалал, хүүхдийн сэтгэл зүйн бүрэн бүтэн байдал зэрэг сэдвийн хүрээнд явагдаж байна. Сургалтад Хороодын Засаг дарга нар, 1-19 дүгээр Хорооны Нийгмийн ажилтнууд, Хорооны Хэсгийн байцаагч нар хамрагдаж байгаа юм.

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

Leave a Reply

  • Facebook