Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017.4.6 -ний өдрөөс 2017.4.14 -ний өдөр хүртэлх төлөвлөгөө

Leave a Reply

  • Facebook