“Бизнес инкубатор төв”-д туулах чадвар сайтай суудлын автомашин нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ЧД ХААА Б14/003 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

Leave a Reply

  • Facebook