ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН “ХҮҮХДИЙН АРДЫН УРЛАГИЙН XI ИХ НААДАМ”-ЫН ТОГЛОЛТЫН ХУВААРЬ

Тоглолтын дараалал /сургууль/

 1. 138-р сургууль
 2. 23-р сургууль
 3. 117-р сургууль
 4. 49-р сургууль
 5. АБНТБТ
 6. 5-р сургууль
 7. 50-р сургууль
 8. 57-р сургууль
 9. 61-р сургууль
 10. 72-р сургууль
 11. 37-р сургууль
 12. 140-р сургууль
 13. 24-р сургууль
 14. 39-р сургууль
 15. 17-р сургууль

Тоглолтын дараалал /цэцэрлэг/

 1. 174-р цэцэрлэг
 2. 126-р цэцэрлэг
 3. 4-р цэцэрлэг
 4. 102-р цэцэрлэг
 5. 221-р цэцэрлэг
 6. 43-р цэцэрлэг
 7. 74-р цэцэрлэг
 8. 9-р цэцэрлэг
 9. 246-р цэцэрлэг
 10. 19-р цэцэрлэг
 11. 173-р цэцэрлэг
 12. 33-р цэцэрлэг
 13. 5-р цэцэрлэг
 14. 222-р цэцэрлэг
 15. 83-р цэцэрлэг
 16. 108-р цэцэрлэг
 17. 39-р цэцэрлэг
 18. 220-р цэцэрлэг
 19. 37-р цэцэрлэг
 20. 155-р цэцэрлэг
 21. 103-р цэцэрлэг
 22. 56-р цэцэрлэг
 23. 31-р цэцэрлэг

Жич: Мэдүүлгээ өгөн, сугалаа сугалсан цэцэрлэгүүдийг жагсааж гаргалаа. Мэдүүлгээ ирүүлээгүй цэцэрлэгүүд оролцохоор бол хамгийн сүүлд тоглолтоо үзүүлнэ.

Leave a Reply

 • Facebook