ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШАГНАЛД ТОДОРХОЙЛОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШАГНАЛД

ТОДОРХОЙЛОХОД

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 1. Нэр дэвшигчийн анкет  /баталсан анкетийг бүрэн гүйцэт үнэн зөв бөглөж баруун дээд буланд нь зураг наасан байх/
 2. Ажил байдлын тодорхойлолт /тодорхойлж буй байгууллага, хороодын дарга, захирал, эрхлэгчийн гарын үсэг, тамга тэмдэгтэй байх/
 3. Байгууллага хамт олны Хурлын тэмдэглэл / тэмдэглэл хөтөлсөн болон танилцсан албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг/
 4. Тодорхойлж байгаа байгууллагын албан бичиг

/Чингэлтэй дүүргийн засаг дарга Ж.Эрдэнэбат танаа/

 1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

 

 

 

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШАГНАЛУУД:

 

 • ХҮНДЭТ ТЭМДЭГ
 • ХӨДӨЛМӨРИЙН АЛДАР МЕДАЛЬ
 • ТЭРГҮҮНИЙ СУРАГЧ МЕДАЛЬ
 • ХҮНДЭТ ӨРГӨМЖЛӨЛ
 • БАЯРЫН БИЧИГ

 

Leave a Reply

 • Facebook