НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ БОЛОН ЗАСАГ ДАРГЫН ШАГНАЛД ТОДОРХОЙЛОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ БОЛОН ЗАСАГ ДАРГЫН ШАГНАЛД

ТОДОРХОЙЛОХОД

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

1.Нэр дэвшигчийн анкет /тухайн яамнаас баталсан анкетийг бүрэн гүйцэт үнэн зөв бөглөж баруун дээд буланд нь зураг наасан байх/
2.Ажил байдлын тодорхойлолт /тодорхойлж буй байгууллага, хороодын дарга, захирал, эрхлэгчийн гарын үсэг, тамга,тэмдэгтэй байх/
3.Байгууллага хамт олны Хурлын тэмдэглэл /тэмдэглэл хөтөлсөн болон танилцсан албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг/
4.Тодорхойлж байгаа байгууллагын албан бичиг /тус тусд нь/
а/ Чингэлтэй дүүргийн засаг дарга Ж.Эрдэнэбат танаа

/Шагналд дэмжих тухай/

б/ Холбогдох яаманд хандсан байх

/Шагналд тодорхойлох тухай/

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЦОЛ ХҮРТЭХ, ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ӨРГӨН МЭДҮҮЛСЭН ХҮНИЙ АНКЕТ

Leave a Reply

  • Facebook