ЗАСГИЙН ГАЗАР БОЛОН ЯАМНЫ ШАГНАЛД ТОДОРХОЙЛОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

ЗАСГИЙН ГАЗАР БОЛОН ЯАМНЫ ШАГНАЛД

 ТОДОРХОЙЛОХОД

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

  1. Нэр дэвшигчийн анкет /тухайн яамнаас баталсан анкетийг бүрэн гүйцэт үнэн зөв бөглөж баруун дээд буланд нь зураг наасан байх/
  2. Ажил байдлын тодорхойлолт /тодорхойлж буй байгууллага, хороодын дарга, захирал, эрхлэгчийн гарын үсэг, тамга,тэмдэгтэй байх/
  3. Байгууллага хамт олны Хурлын тэмдэглэл /тэмдэглэл хөтөлсөн болон танилцсан албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг/
  4. Тодорхойлж байгаа байгууллагын албан бичиг /тус тусд нь/

а/ Чингэлтэй дүүргийн засаг дарга Ж.Эрдэнэбат танаа

/Шагналд дэмжих тухай/

б/ Холбогдох яаманд хандсан байх

/Шагналд тодорхойлох тухай/

Leave a Reply

  • Facebook