ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, БОЛОВСРОЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАР КОМИССЫН ХУРАЛДААН БОЛЛОО

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны тоот захирамжаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комиссыг шинэчлэн 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан бөгөөд салбар комиссын анхдугаар хуралдаан 2017 оны 4 дүгээр сарын 19-ны өдөр боллоо. Хуралдаанаар комиссын дүрэм, салбар комиссын гишүүдийн ажлын чиг үүрэг зэргийг танилцуулж салбар комиссын дарга гишүүдтэйгээ гэрээ байгууллаа.

НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

Leave a Reply

  • Facebook