Урт цагааны урд талын худалдааны асруудыг өөр газарт шилжүүлж, автозогсоол барьж байна /www.ikon.mn/

Leave a Reply

  • Facebook