ХАМТДАА ХӨГЖЬЕ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДЭД ТӨРӨЛ БҮРИЙН ОЁДЛЫН МАШИН НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ҮНИЙН САНАЛ

Leave a Reply

  • Facebook