АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ТАЛААР ЯРИЛЦЛАА

Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн систем edoc.ub.gov.mn программын ашиглалт, албан бичгийн шийдвэрлэлтийн байдлын талаар Засаг даргын Тамгын газрын дарга А.Дамцагдорж хэлтэс албадын дарга нарт танилцууллаа.

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/252 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын нийтлэг журам ”-ыг хэрэгжүүлэх тал дээр зөвлөгөө өгч, хугацаа хэтэрсэн болон, шийдвэрлэгдээгүй албан бичгийн тал дээр анхаарахыг үүрэг болголоо.

  

Leave a Reply

  • Facebook