Ойн медаль гардуулан өглөө

Чингэлтэй дүүргийн 25 жилийн ойн хүрээнд Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс албадын ажилтан албан хаагчдад ойн медаль гардуулан өглөө.

Иргэдийн эрүүл мэнд, байгаль орчин, хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдал, нийгмийн баталгааг хангахад идэвх зүтгэл гарган ажилласан дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс, замын цагдаагийн хэлтэс биеийн тамир спорт хороо, болон соёлын төвийн ажилтнуудад Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Д.Бат-Эрдэнэ, дүүргийн Засаг дарга Ж.Эрдэнэбат, Тамгын газрын дарга А.Дамцагдорж нар шагналыг гардуулан өглөө.

Leave a Reply

  • Facebook